На виконання статей 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII , наказу Департаменту освіти і науки КОДА від 01.11.2017 № 339 «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти» та з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти

 

статут закладу освіти;  
ліцензії на провадження освітньої діяльності;  
структура та органи управління закладу освіти;  
кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;  
освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

Київська область,

м. Переяслав

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;  
мова (мови) освітнього процесу;  українською
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); вакантні посади відсутні 
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);  
наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання; відсутній
результати моніторингу якості освіти;  
річний звіт про діяльність закладу освіти;

 

правила прийому до закладу освіти;

 

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;  
розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; безкоштовно
перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; платні послуги відсутні
інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства;  
Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів